Elfelejtett jelszó
hu en

2017. évi Közgyűlés meghívója

 

MEGHÍVÓ

 

A Magyar Mikológiai Társaság

(székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.)

 

Éves Közgyűlésére 2017.

 

A közgyűlés ideje: 2017. február 22. (szerda), 18 óra

A közgyűlés helye: Budapest XIII. kerület, Lehel út 43-47., 416. terem

 

Határozatképtelenség esetén az ismételt Közgyűlés időpontja:

2017. március 8. 18 óra

azonos helyszínen és napirenddel

(a szavazati joggal bíró jelenlévők számától függetlenül határozatképes).

 

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók megválasztása
  2. Az Elnök szakmai beszámolója a Vezetőség 2016. év munkájáról
  3. A Felügyelőbizottság beszámolója
  4. A 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  5. Az Alapszabály módosítása
  6. A Magyar Mikológiai Társaság 2017. évi programjának tervezete, a költségvetési terv elfogadása
  7. 2017. évi tagdíj összegének meghatározása
  8. Vezetőségi tag választása
  9. Egyebek

 

Az Alapszabály tervezetét a javasolt módosításokkal, valamint a 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletet az MMT honlapján lehet megtekinteni.(www.gombanet.hu/kozgyules2017)

Tájékoztatjuk, hogy a Közgyűlés napirendjéhez az Alapszabályban lefektetett módon lehet hozzászólni. Az Egyesület tagja szavazati jogát személyesen vagy képviselő útján gyakorolhatja a Közgyűlésen. Képviselő esetén a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a Közgyűlés levezetőjének átadni (az MMT honlapján megtalálható a meghatalmazás minta itt és itt).