Elfelejtett jelszó
hu en

A Felügyelőbizottság Közleménye (2017.02.10.)

A Magyar Mikológiai Társaság egyesületi formában működő szervezet. Egyesület nem gazdasági tevékenység céljára jön létre, de a gazdasági társaságokhoz hasonlóan rendelkezik felügyelőbizottsággal. Az egyesület felügyelőbizottsága - a gazdasági társaságoktól eltérően nem a tulajdonosok, de - az egyesület tagsága érdekében végzi ellenőrző tevékenységét.

Az egyesület felügyelőbizottságának jogállását alapvetően meghatározza, hogy

- a vezetőségtől független

- minden nyilvántartásba, iratba betekinthet

- tagjai semmilyen juttatást nem kapnak, előnyt nem élveznek

- kizárólag az egyesület közgyűlésének tartozik felelősséggel

 Az egyesület az egyesülési jog - mint alapvető szabadságjog -  alapján működő szervezet, működését, határozathozatali-, választási mechanizmusait demokratikus elvek határozzák meg, törvényes működésének biztosítéka a külső és belső nyilvánosság.

 Felügyelőbizottságunk munkáját a fenti elvek alapján végzi, határozatait ezekkel összhangban hozza.