Elfelejtett jelszó
hu en

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1995)

 • 1. szám
  • BOHUS Gábor: Agaricus tanulmányok, XIII. Európából ismertté vált Agaricus fajok és faj alatti egységek határozókulcsa
  • BODONIY Nóra: Rövid ismertető a valódi nyálkagombákról
  • VETTER János: Adatok nagygomba fajok foszfortartalmáról
  • SZABÓ Ilona-VARGA Ferenc: Adatok a Donkioporia expansa (Desmaz.) Kotl. et Pouz. előfordulásához és biológiájához
  • SIMAY Endre István: Néhány rozsdagomba a Pilisből és a Visegrádi hegységből
  • SZÁNTÓ Mária: Mikorrhizált erdei- és feketefenyő (Pinus silvestris L., Pinus nigra Am.) csemeték összehasonlítós vizsgálata. I. Növekedésvizsgálat, a magasság alakulása, hossznövekedés
  • Emlékezés Gyarmati (Kriszt) Béla (1921-1993) munkásságára
  • Nekrológ Rolf Singer (1906-1994) halálára
  • Lehoczky János (1925-1993) mikológiai hagyatéka
  • Tallózás a szakirodalomban
 • 2-3. szám
  • TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK
  • NAGYNÉ GASZTONYI Magdolna-PARLAGH Ildikó-VERECZKEY Gábor: A Lentinus edodes (shiitake) gomba szaporodásának, valamint bioaktív anyagainak vizsgálata
  • VERECZKEY Gábor-REZESSY-SZABÓ Judit-SZIGETI László: Aromás alkoholoxidázok (AAO) jelentősége és jellemzése néhány fehérkorhadást okozó gomba esetében
  • TALLÓZÁS A SZAKIRODALOMBAN
  • HÍREK, INFORMÁCIÓK, ÉRDEKESSÉGEK

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1994)

 • 1-2. szám
  • DR. RIMÓCZI IMRE: Nagygombák cönológiai és ökológiai jellemzése
 • 3. szám
  • Preface- Vorwort - Préface - Előszó
  • VLADIMÍR ANTONÍN: NOTES ON SOME EUROPEAN SPECIES OF THE GENUS CRINIPELLIS
  • CLAUDIO BARATTI: ARBRESET CHAMPIGNONS DANS LE CIME NT DE LA VILLE
  • GÁBOR BOHUS: DAS BILD DER AGARICUS-FLORA IN UNGARN
  • HEINZ ENGEL: PILZE AN LINDENFALLÄSTEN (TILIA SPEC.)
  • MAARIT KAUKONEN: THREATENED CORTINARIUS IN FINLAND
  • JAN KUTHAN: GROßPILZE DER KARPATEN - FORSCHUNGEN UND NATURSCHUTZ
  • ESTERI OHENOJA: EFFECT OF WEATHER CONDITIONS ON THE CORTINARII IN NORTHERN FINLAND
  • IMRE RIMÓCZI: ÜBER DIE VEGETATION UND GROßPILZWELT UNGARNS
  • HELMUTH SCHMED: CORTINARIACEAE IM ALPINEN RAUM BAYERNS (BRD)
  • BATHO ATTILA: KALAPOSGOMBÁK A KELEMÉRI TŐZEGMOHALÁPOKON
  • BOLDIZSÁR IMRE, SZEDLAY GYÖNGYI és TIRICZ ÉVA: MAGYARORSZÁGI LEPKETAPLÓK POLISZACHARIDJAI
  • JAKUCS ERZSÉBET: A GANODERMA LUCIDUMKarst.LIGNOCELLULÓZ BONTÁSA ÉS CELLULÁZ AKTIVITÁSA
  • RAJCZY MIKLÓS és LOCSMÁNDI CSABA: A MAGYARTERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM MAKROGOMBA GYŰJTEMÉNYÉNEK SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISA
  • SILLER IRÉN: VÉDELEMRE JAVASOLT MAGYARORSZÁGI NAGYGOMBÁK
  • SZÁNTÓ MÁRIA: GYŰRŰS ARMILLARIA FAJOK A HAZAI ERDŐKBEN
  • SZEDLAY GYÖNGYI, JAKUCS ERZSÉBET, BÓKA KÁROLY és GYURJÁN ISTVÁN: HAZAI PECSÉTVIASZGOMBA TÖRZSEK MORFOLÓGIAI ÉS HATÓANYAG VIZSGÁLATA
  • TAKÁCS BÉLA: EGY ÚJ GOMBAFAJ, AZ ANTHURUS ARCHERI (BERK.) E. FISCHER ELTERJEDÉSE VAS MEGYÉBEN
  • VASAS GIZELLA: A MAGYARTERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM NÖVÉNYTÁRÁNAK MAKROGOMBA GYŰJTEMÉNYE (kiemelve a Cortinarius anyaga)

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1993)

 • 1-2. szám
  • DR. BOHUS GÁBOR: Többirányú vizsgálat a talaj kémhatásának szerepére vonatkozóan a nagygombák esetében
  • DR. VETTER JÁNOS: Nagygomba fajok szelén-koncentrációja
  • DR. VASAS GIZELLA: A gombák féri és új konzerválási módja a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában
  • DR. RIMÓCZI IMRE: Gombacönológiai és aszpektus vizsgálatok a Pesti-síkság védett területén
  • TEJEDA EFRAIN ARMANDO-BRATEK ZOLTÁN-DR. KIRÁLY ISTVÁN: Föld alatti gombák termőtestében élő mikroorganizmusok I. Bacillus mycoides
  • DR. SILLER IRÉN-DR. VASAS GIZELLA: Védelemre javasolt magyarországi nagygombák listája
  • SIMAY ENDRE ISTVÁN: Budapest környékén ritkábban megfigyelt mikrogombák előfordulása Budatétényben és Cinkotán
  • ANTON HAUSKNECHT: Néhány érdekes nagygomba egy alsó-ausztriai Abieto-Fagetum (jegyenyefenyves-bükkös) növénytársulásból
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ GY.: A gyilkos galóca mérgező fehérjéi (szakirodalmi összefoglaló)
  • DR. VETTER JÁNOS: Képesek a magasabbrendű gombák nitrogént kötni? Tények és kérdések
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: Magyar mikológusok a XVII-XIX. században
  • HIREK, KÖZLEMÉNYEK
  • VIDÉKI SZAKCSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL
  • IRODALOMISMERTETÉS
 • 3. szám
  • Dr. BOHUS GÁBOR: Nitrogén-források koncentrációjának hatására vonatkozó megfigyelések az Agaricus macrosporoidesnél összehasonlítva a fán élő Lentinus cyathiformis-el
  • Dr. JAKUCS ERZSÉBET-Dr. VETTER JÁNOS: Különböző gombafajok celluláz aktivitásának összehasonlítása
  • LUKÁCS ZOLTÁN-BRATEK ZOLTÁN-DR. KIRÁLY ISTVÁN: Föld alatti gomba azilumok I.: Csúcs-hegy
  • DAMJANOVA IVELINA-DR. DOBOLYI CSABA: Sótűrő hazai pillangósvirágú növények arbuszkuláris mikorrhizája két hazai szikes talajon
  • DR. VETTER JÁNOS: Adatok a Russula és Agaricus fajok aminosavtartalmáról
  • DR. VETTER JÁNOS: Gyógyhatású gombáinkról
  • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
  • IRODALOMISMERTETÉS

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1992)

 • 1-2. szám
  • Dr. VETTER JÁNOS: Különböző lignocellulózok bontása a Pleurotus oetreatus termelése során
  • SZÁNTÓ MÁRIA: Adatok a mikorrhizált fenyőcsemeték foszfor-tartalmáról
  • LOCSMÁNDI CSABA: Makrogomba-kultúrák hosszútávú fenntartása
  • Dr. KIRÁLY ISTVÁN-BRATEK ZOLTÁN-ALBERT LÁSZLÓ-LUKÁCS ZOLTÁN: A homoki szarvasgomba (Terfezia terfezioides)
  • BRATEK ZOLTÁN-DR. PAPP LÁSZLÓ-DR. MERKL OTTÓ-TAKÁCS VIKTÓRIA: Föld alatti gombákon élő rovarok
  • BRATEK ZOLTÁN-DR. BÓKA KÁROLY-DR. KIRÁLY ISTVÁN: A Pachyphloeus melanoxanthus aszkosporogenezise
  • DR. HELMUTH SCHMID: Bajorország veszélyeztetett nagygombáinak Vörös Listája
  • SZ. NAGY GYÖNGYVÉR: Magyarország lisztharmatgomábi. 2. A lisztharmatgombák elterjedtsége és gazdanövényköre
  • DR. VETTER JÁNOS: A shii-take (Lentinus edodes) bioaktív anyagai
  • DR. TÓTH SÁNDOR: Vörös József (1929-1991)
  • DR. VÉGHELYI KLÁRA: Környezetkárosodás hatása a nagygombafajok előfordulására pusztuló tölgyesekben
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: A Mikológiai Társaság megalakulásának rövid története
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: Clusius emlékezete
  • DR. LAKOS ANDRÁS: Kullancsok és betegségek
  • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
  • VIDÉKI SZAKCSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL
  • IRODALOMISMERTETÉS

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1991)

 • 1-3. szám
  • Dr. VASAS GIZELLA: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park Russula flórájához
  • Dr. VETTER JÁNOS: Mikodeterioráció modellrendszerben
  • Dr. VETTER JÁNOS: Xilofág gombák faanyag bontásának kémiai háttere
  • Dr. RIMÓCZI IMRE: Az óriás pöfeteg (Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rostk.) szárazanyag- és ásványianyag tartalmának változásai a termőtest növekedése nyomán
  • VASZARI EDIT: Néhány magasabbrrendű gombafaj egyes radionuklid tartalmának meghatározása
  • BARANYI ZOLTÁN: Jászberény és környékének nagygomba világa
  • SZ. NAGY GYÖNGYVÉR: Magyarország lisztharmatgombái. 1. A lisztharmatgombák és lisztharmatbetegségek általános jellemzése, a lisztharmat név eredete és a lisztharmat-kutatás története
  • SZ. NAGY GYÖNGYVÉR: Magyarország lisztharmatgombái. 2. A rendszerezés alapjai
  • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
  • VIDÉKI SZAKCSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL
  • IRODALOMISMERTETÉS
  • Dr. URAI PÁL: A nagygombákkal kapcsolatos szakkifejezések magyarázata (Gombászati kis lexikon)

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1990)

 • 1-3. szám
  • Dr. BOHUS GÁBOR: Nitrát-felhasználásra vonatkozó vizsgálatok Agaricus bisporus és A. macrosporoides fajoknál
  • Dr. JAKUCS ERZSÉBET: A gombák szerepe a cellulóz és lignin lebontásában
  • Dr. VETTER JÁNOS: A csiperkegomba (Agaricus bisporus) termőtestképzésének élettani-enzimológiai hátteréről
  • Dr. JANCSÓ GÁBOR: Gombák szaga
  • SZÁNTÓ MÁRIA: A hazai mikorrhizakutatás története
  • SZ. NAGY GYÖNGYVÉR-VAJNA LÁSZLÓ: Ampelomydes-fajok előfordulása lisztharmatgombákon Magyarországon
  • TURÓCZI GYÖRGY: Búza szártőbetegségek vizsgálata Magyarországon
  • SIMAY ENDRE ISTVÁN: Archív adatok Tápiószele környékének mikroszkópikus gombáiról
  • Dr. KALMÁR ZOLTÁN: Növények-e a gombák?
  • Dr. KALMÁR ZOLTÁN: Gombarendszertani problémák
  • Hírek, közlemények
  • Vidéki szakcsoportjaink életéből
  • Irodalomismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1988)

 • 1-2. szám
  • Bevezetés
  • A magyar gombanevek helyesírása
 • 3. szám
  • LÁSZLÓ KÁLMÁN-ALBERT LÁSZLÓ-SARKADI ZOLTÁN: Nagygombák kutatása és újabb adataik Hargita és Kovászna megyékben. II.
  • LÁSZLÓNÉ BALÁZS ILDIKÓ: Mikorrhiza kutatás az uppsalai egyetemen
  • KOLTAI ANDRÁS-SZÁNTÓ MÁRIA: Az Armillaria nemztség Magyarországon
  • DR. VETTER JÁNOS: Agaricus- és Pleurotus fajok ásványielem tartalma
  • Vidéki szakcsoportjaink életéből
  • Egyéb közlemények

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1987)

 • 1. szám
  • BABOS MARGIT: A magyar gombanevek kialakulása a XIX-XX. században
  • DR. RIMÓCZI IMRE: Az óriás pöfeteg (Langermannia gigantea) (BATSCH.:PERS) ROSTK. növekedésének és fejlődésének összefüggése a klimatikus tényezőkkel
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Az épületek faanyagának egy kevéssé ismert gombakárosítója: a kemény fekvőtapló (Phellinus contiguus) (PERS.:FR.) PAT
  • JAKUCS ERZSÉBET-DR. VETTER JÁNOS-DR. STEFANOVICS PÁL: Néhány gombafaj cellulóz- és ligninbontó képességének összehasonlító vizsgálata
  • Egyéb közlemények
  • Hiba korrekció
 • 2-3. szám
  • Bevezető
  • Társaságunk 25 éve
  • DR. NOVÁK ERVIN KÁROLY: Az élesztők helye a gombák rendszerében
  • DR. VÖRÖS JÓZSEF: A növénykórtani mikológiai kutatás újabb irányai
  • DR. DEÁK TIBOR: A gombák haszna és kára az élelmiszerekben
  • DR. VAJNA LÁSZLÓ: Új adatok két ismert gombafaj mikoparazitikus tulajdonságairól
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: SCHULTZER ISTVÁN mikológiai munkássága
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ-DR. VARGA ISTVÁN-DR. KEVEY BALÁZS: Allelopatia és gombatevékenység erdei ökoszisztémákban
  • DR. BABOS KÁROLY: Késői laskagombával (Pleurotus ostreatus (JACQ./QUÉL.)) kezelt fahulladék mint takarmánykiegészítő
  • DR. TÖRLEY DEZSŐ: Gombafehérjék gélelketroforézises vizsgálata
  • DR. VETTER JÁNOS: Magasabbrendű gombák ásványianyag tartalmának vizsgálata
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ: Immunstimuláns poliszacharidokat tartalmazó gombák
  • Vidéki szakcsoportjaink életéből
  • Egyéb közlemények

tovább...