Elfelejtett jelszó
hu en

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1986)

 • 1. szám
  • DR. BOHUS GÁBOR: Szerves savak stimuláló hatásának vizsgálata gombákon
  • DR. URAI PÁL: Magyarországi Agaricus fajok határozókulcsa
  • DR. BABOS KÁROLY: Vizsgálatok xilofág gombafajokkal kezelt fahulladék takarmánykiegészítőként való alkalmazására
  • DR. BALÁZS SÁNDOR-KOVÁCSNÉ GYENES MELINDA: Termesztési kísérletek a gyapjas tintagombával (Coprinus comatus (MÜLL. ex FR. GRAY)
  • BARTHA DÉNES: Adatok a Nyírség gyertyános tölgyeseinek tapló (Polyporaceae s. l.) gombáihoz
  • Egyéb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 2-3. szám
  • 100 éve hunyt el KALCHBRENNER KÁROLY
  • ALBERT LÁSZLÓ: Határozókulcs a Leccinum nemzetség európai fajaihoz
  • T. SILLER IRÉN: Nagygombák cönológiai vizsgálata rezervátum és gazdasági bükkös állományokban
  • DR. KOVÁCS ETELKA-DR. GYULAI PÉTER-SZALMA ÁRPÁD: Szárított vadon termő gombák rovartalanítása ionizáló sugárkezeléssel
  • DR. GERGELY ANNA-DR. VASAS GIZELLA-MILOTAI GYÖRGYNÉ-KERTÉSZNÉ LEBOVICS VERA: Néhány ehető gomba mikroelemtartalma
  • DR. RIMÓCZI IMRE-DR. PINTÉR ISTVÁN: Sóraméretek vizsgálata az óriás pöfeteg (Langermannia gigantea) (BATSCH ex. PERS.) ROSTK. populációiban
  • DR. KONECSNI ISTVÁN-DR. VÉGHELYI KLÁRA: Adatok a cseresznye és meggyfák nagygombáiról
  • Egyéb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1985)

 • 1-2. szám
  • DR. NOVÁK ERVIN KÁROLY: Toxinogén gombák rendszertani helyzete és a gombarendszer
  • DR. VETTER JÁNOS: A Pleurotus nemzetség mai rendszeréről és biokémiai hátteréről
  • BABOS MARGIT: Pleurotus eryngii előfordulása Magyarországon
  • DR. VÉGHELYI KLÁRA: Gyümölcsfák gyökerein élő parazita gombák előfordulása Magyarországon. III. rész. Roesleria hypogaea
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ-WALCZ ILONA: Néhány fitopatogén gomba gammasugár-érzékenysége
  • NEHÉZ ZOLTÁN: Termesztésélettani kísérletek Langermannia giganteával
  • Egyéb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 3. szám
  • KUKLIS KÁLMÁN: Sarkadi Zoltán 1924-1985
  • DR. HEGEDÜS MÁRIA-DR. KAJÁRY IRÉN: Inocybe fajok spóráinak scanning mikroszkópos vizsgálata
  • DR. PÁZMÁNY DÉNES: A Macrolepiota nemztség európai fajainak határozókulcsa
  • DR. RIMÓCZI IMRE: Talajvizsgálatok az óriás pöfeteg (Langermannia gigantea [Batshc ex Pers.] Rostk.) termőhelyén és környezetében
  • Egyéb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1984)

 • 1. szám
  • "Clusiana"
  • LÁSZLÓ KÁLMÁN: A nagygombák kutatása és újabb adataik Hargita és Kovászna megyékben
  • DR. STEFÁNDEL ISTVÁN: Szolnok megye humán bőrpatogén gombái 12 év vizsgálata alapján
  • DR. VÉGHELYI KLÁRA-DR. KONECSNI ISTVÁN: Gyümölcsfák gyökerein élő parazita gombák előfordulása Magyarországon. I. rész
  • BŐSZ ZSUZSA: A gombafelhozatal vizsgálata 1980-1982-ben a pécsi vásárcsarnokban
  • Egyéb közlemények
 • 2-3. szám
  • DR. BOHUS GÁBOR: Erdőtípusok talajlakó gombacönózisainak néhány jellemzőiről, összefügéséről
  • DR. VETTER JÁNOS: A Pleurotus fajok sejten kívüli proteáz termeléséről
  • DR. VÉGHELYI KLÁRA: Gyümölcsfák gyökerein élő parazita gombák előfordulása Magyarországon. II. rész. Rosellinia necatrix (HART.) BERL.
  • ALBERT LÁSZLÓ: Néhány ritka csengettyűgomba (Pluteus) előfordulása a Normafa környéki (MTB 8479) bükkösökben
  • VASAS GIZELLA: Ehető gombák táplálkozásegészségügyi problémái
  • BABOS MARGIT: Hollós László nyomában Szekszárd környékén. I.
  • TÓTH LÁSZLÓ: A coprin gyógyászati alkalmazásának lehetősége
  • Irodalom ismertetése

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1983)

 • 1-2. szám
  • Előszó
  • KORONCZY IMRÉNÉ: A gombatermesztés története hazánkban
  • SHÄFFER JÁNOSNÉ: A fajtamegválasztás és a fajtafenntartás jelentősége az Agaricus bisporus termesztésében
  • STUBNYA GYÖRGYNÉ: A termesztett csiperkegomba nemesítése
  • DR. GYŐRFI JÚLIA: A csiperkegomba mólé betegsége
  • KOVÁCSNÉ DR. GYENES MELINDA: Laskagomba termesztése szárazon hőkezelt szalmán
  • WALLNERNÉ GYURKÓ KATALIN: Az Agaricus bitorquis termesztése és nemesítése
  • DR. KOVÁCS ETELKA: Az ehető gombák tárolási lehetőségei és annak biokémiai háttere
 • 3. szám
  • A "Clusius Codex" új kiadása
  • BABOS KÁROLY-DR. VETTER JÁNOS: Vizsgálatok fahulladékon intenzíven növő xilofág gombafajokkal
  • SARKADI ZOLTÁN: A Helvella nemzetség összefoglaló ismertetése H. DISSING és mások eredményei alapján
  • DR. LÉVAI JUDIT-HORVÁTH GABRIELLA-BOTH GYÖRGYNÉ-DR. TEKES LAJOSNÉ: Két vadontermő gombafaj tápanyag összetételének változása a fagyasztva tárolás során
  • BABOS LORÁNTÉ: Megfigyelési adatok egy hallucinogén susulykagombáról
  • Egyéb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1982)

 • 1. szám
  • JUBILÁLUNK
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Hazánk csövestaplói (Polyporaceae s.l.) és a fajok növénykórtani jelentősége
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: Az Agaricales rend gyakoribb nemzetségeinek határozókulcsa
  • DR. VETTER JÁNOS: Pleurotus fajok fehérjéinek gélelektroferetikus vizsgálata
  • DR. URAI PÁL: A hazai tejelőgombák határozója
  • ALBERT LÁSZLÓ: A Leccinum rotundifoliae magyarországi előfordulása
  • MAKARÉSZ LAJOS: A földalatti szarvasgombák termesztéséről
  • Egyéb közlemények, beszámolók
  • Irodalom
 • 2-3. szám
  • DR. LEHOCZKY JÁNOS: Súlyos szőlőbetegség okozója a borostás réteggomba (Stereum hirsutum)
  • ILLYÉS ENDRÉNÉ: A gyorsfagyasztással tartósított csiperke és laskagomba kémiai tulajdonságainak megváltozása
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: A szabadban termő gombák 20 éves (1960-1979) forgalma Budapesten (I. rész)
  • GAZDAG LÁSZLÓ: Kalaposgombák a Sátorkői és a Bátori barlangban
  • ALBERT LÁSZLÓ: Az epeízű tinoru (Tylopilus felleus) termőhelyi adatai Magyarországon
  • KREPUSKA ISTVÁN: Gombababonák, tévhitek és szerepük a gombamérgezések alakulásában
  • KREPUSKA ISTVÁN: Gombabagonák, tévhitek és szerepük a gombamérgezések alakulásában
  • Egyéb közlemények, beszámolók
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1981)

 • 1-2. szám
  • Nekrológok
  • DR. KONECSNI ISTVÁN és munkatársai: Hazai nagygomba fajok térképezése
  • DR. KOVÁCS ETELKA: Ionizáló sugárzás hatásának vizsgálata a laskagomba tárolhatóságára és minőségére
  • DR. VETTER JÁNOS: Pleurotus fajok exocelluláris enzimjeinek összehasonlító vizsgálata
  • BABOS MARGIT: A fehér szarvasgomba és a homoki szarvasgomba elterjedése Magyarországon
  • BABOS MARGIT: Beszámoló a magyarországi fűrésztelepeken végzett mikológiai vizsgálatok eredményeiről
  • DR. LÉVAI JUDIT-DR. TÖRLEY DEZSŐ: Újabb kutatási eredmények a gombamérgek kémiájában. I.
  • DR. KAMARÁS GÁBOR: A Geastrum minimam előfordulása Szeged környékén
  • Egyéb közlemények
  • Irodalom
 • 3. szám
  • DR. VETTER JÁNOS-DR. KONECSNI ISTVÁN: Egyes ehető gombafajok kémiai összetétele
  • VARGA ERZSÉBET-FARKAS ZSUZSANNA: Az Északi-Bakony néhány nagygomba fajának elektronmikroszkópos sóravizsgálata
  • ZETALAKINÉ HORVÁTH KORNÉLIA: Ehető gombák táptalajigényének vizsgálata szubmersz rázott tenyészetben
  • WALCZ ILONA-DR. SZABÓ LÁSZLÓ B.: Termesztési kísérletek a lilatönkű pereszkével (Lepista personata (Fr.) Cooke)
  • Egyéb közlemények

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1980)

 • 1-2. szám
  • Nekrológ
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: Miért nem növények a gombák?
  • ZEROVA, J. JA.-BIDEILJA, N. I.: A gombák fizikai és kémiai tulajdonságainak kérdéséhez
  • DR. LELKES MIKLÓS-DR. MENYHÁRT KATALIN-DR. CSERENYEI EDIT-DR. FORMAGGINI MARGIT: A gyilkos galóca jellemző jegyeinek ismerete egy budapesti nagyüzem dolgozói között
  • SZ. NAGY GYÖNGYVÉR: Adatok Magyarország lisztharmat gombáinak ismeretéhez, II.
  • KEREKES LÁSZLÓ: Nagygombák felvételezési adatainak elemzése a termőhelyi viszonyok függvényében
  • FILARSZKY IMRE: Szabolcs-Szatmár megye erdői és Nyíregyháza gombakereskedelme
  • LELLEY JÁNOS: A nagygombák népgazdasági jelentősége jelenleg és a jövőben
  • GYŐRFI JÚLIA: A csiperkegomba kórokozói, kártevői és az ellenük való védekezés a "Duna" MgTSz-ben
  • LÁSZLÓ FERENCNÉ: Az Agaricus bitorquis termesztése
  • Ismertetések
  • Irodalom
 • 3. szám
  • DR. KOVÁCS ETELKA-VÖRÖS ZSUZSANNA-DR. FARKAS JÓZSEF: A csiperkegomba spóraszámának változása a kalapnyílás és a sugárkezelés függvényében
  • ÓHEGYI ANNAMÁRIA-MÁNIK SÁNDOR: Néhány vadontermő gomba zsírtartalmának és zsírsavösszetételének meghatározása gázkromatográffal
  • GOROJOV, L. F.: A magasabbrendű gombák egy újabban megfigyelt szexuális spóraképzés típusa
  • LAZEBNICEK, J.: Nagygombák Csehszlovákia vegetációs öveiben
  • TAKÁCS BÉLA-SILLER IRÉN: A Bükk-hegységi Ősbükkös nagygombái
  • ALBERT LÁSZLÓ: Érdekes Leccinum-fajok Magyarországon
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1979)

 • 1. szám
  • KURNATOWSKA, ALICJA-KADLUBOWSKI, ROSCISLAW: Előzetes közlemény új akridin és akridion származékok mikosztatikus tulajdonságairól
  • HERMANN, MILA: A gombaismeret terjesztése a Német Demokratikus Köztársaságban
  • FÉLIXNÉ LÉVAI JUDIT: A gombamérgezések megelőzésének és kivizsgálásának szervezeti felépítése Lengyelországban és a Német Demokratikus Köztársaságban
  • FILIUSNÉ NADABÁN TERÉZIA: A termesztett gombák micéliumának növekedése különféle növényei tápanyagokon
  • BUGYI MÁRIA: A gombatermesztés inhalációs ártalmainak vizsgálata
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 2. szám
  • Nekrológ
  • DR. MOSER, MEINHARD: Gombaföldrajz
  • LYSEK, GERNOT: Ritmusos micéliumnövekedés a környezeti hatások reakciójaként
  • KADLUBOWSKA, J. Z.-LIGOWSKY, R.-CZERNIAWSKI, E.: Gomba-biocönózisok egy ipari üzem vízhűtőberendezésében
  • BUJAKIEWICZ, Anna: A nagygombák szerepe és jelzőértéke a Babia Gora erdőtársulásaiban
  • DR. UBRIZSY-SAVOIA, ANDREA: Carolus Clusius munkásságát megelőző mikológiai ismeretek
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 3. szám
  • Dr. LIESE, WALTER: A lágykorhadás jelentősége a faanyagvédelemben
  • ZEROVA, MARIJA: Az Agaricales és Boletales taxonómiai problémái
  • OHENOJA, ESTERI: Az ehető gombák termésmennyiségének vizsgálata a finn erdőkben
  • DEMOULIN, VINCENT: A kiindulópont problémája a gombák nomenklatúrájában
  • Beszámolók
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1978)

 • 1-2. szám
  • A VII. EURÓPAI MIKOLÓGUS KONGRESSZUS (Budapest, 1978. szeptember 18-24.) MAGYAR ELŐADÓINAK ELŐADÁSAI
 • 3. szám
  • Nekrológok
  • DR. KREISEL, HANNS: A mikoflóra jelenlegi változásai a Német Demokratikus Köztársaságban
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: Nagygombák szukcessziója a homoki erdőtelepítésekben
  • DR. KOVÁCS ETELKA-DR. VAS KÁROLY: Ionizáló sugárzás hatása a termesztett csiperke (Agaricus bisporus) eltarthatóságára és érzékszervi jellemzőinek alakulására
  • VASAS GIZELLA: A vaskúti fenyő- és nyárfaerdő gombavilágának összehasonlító vizsgálata
  • DR. REMÉNYI K. ANDRÁS: A népi gombaevési szokások és népi gombanevek a nemzeti eredetkutatásban
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1977)

 • 1-2. szám
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Hazai faanyagvédő-szerek vizsgálati eredményei
  • TÓTH ERNŐ: Faanyagvédelem a Hévízi Tófürdő rekonstrukciójánál
  • VÁRALLYAY CSABA: Tartósított faanyagok szabadtéri vizsgálata
  • GYARMATI BÉLA: Védőszer-típusok fungicid hatásossága
  • DR. URBIZSY-SAVOIA, ANDREA: Adtok a mikorhiza-kutatás történetéhez
  • BABOS LORÁNTNÉ: A magyarországi Bolbitius fajok
  • VÁRKONYI ZSOLT: A. H. Smith Psathyrella rendszerének néhány tulajdonáságról
  • VIGH LÁSZLÓ: Különböző aminosavak hatása az óriás harmatgomba szárazanyag produktumára
 • 3. szám
  • Nekrológ
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ: A gomba mint fehérjeforrás
  • DR. URAI PÁL: A lyukkártya rendszerű határozó készítésének bemutatása a galócákon
  • GYARMATI BÉLA: A védőszerek hatásosságának jellemzői
  • LÉVAI JUDIT: A gombamérgezések diagnosztizálásának tapasztalatai az 1976. évi vizsgálatok alapján
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom

tovább...