Elfelejtett jelszó
hu en

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1976)

 • 1-2. szám
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: A nátriumpentaklórfenol hatásvizsgálata
  • DR. BOHUS GÁBOR-DR. URAI PÁL: A magyarországi Agaricus fajok határozó táblázata
  • SZ. NAGY GYÖNGYVÉR: Adatok Magyarország lisztharmat gombáinak ismeretéhez
  • DR. FILIUSNÉ NADABÁN TERÉZIA: A Stropharia rugoso-annulata termesztéstechnológiai kísérletei
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: A gombák helye az élővilágban anyagcseréjük alapján
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom
 • 3. szám
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: A szegfűgomba (Marasmius oreades) gyűjtése és forgalombahozatala hazánlban
  • NESZMÉNYI GYÖRGY: Makroelemek hatása az óriás harmatgomba (Stropharia rugoso-annulata) micéliumának növekedésére
  • GYARMATI BÉLA: Farontó gombákkal végzett vizsgálatok adatainak elemzése
  • U. RÁCZ VERA: A Szeljaninov féle hidrotermikus kóvicens alkalmazásának lehetősége a kalaposgombák ökológiájának kutatásában
  • DR. KOVÁCS LÁSZLÓ: A középiskolai gombaismereti oktatás jelenlegi helyzete egy felmérés tanulságai alapján
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1975)

 • 1. szám
  • A Mikológiai és Faanyagvédelmi Társaság beköszöntője
  • DR. UBRIZSY-SAVOLA, ANDREA: Carolus Clusius kapcsolatai az olasz tudományos élettel
  • DR. VÖRÖS JÓZSEF: Új irányzatok az imperfekt gombák taxonómiájában
  • GYENES MELINDA: Növényházi termesztési kísérletek Pleurotus ostreatus-szal
  • Irodalom ismertetés
  • Irodalom ismertetés
  • Társaságunk munkássága
 • 2. szám
  • PHAM VAN UT - DR. SZABÓ ISTVÁN: A bocskoros gomba termesztése Ázsia trópusi vidékein
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ: Ivari determinánsok szerepe a mikrogombák reproduktív funkcióiban
  • HANGYÁLNÉ DR. BALUL WANDA: A fenyő gyökérrontó tapló hatása az erdeifenyő állományok egészségi állapotára
  • DELYNÉ DR. DRASKOVITS ÁGNES - BABOS LÓRÁNTNÉ: A gombalakó legyek kutatásának története
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: A gomba szabványosítás élelmezésügyi és gazdasági jelentősége
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 3. szám
  • PHAM VAN ÚT-DR. SZABÓ ISTVÁN: A termesztett bocskorosgomba hőigényének vizsgálata
  • DR. BOHUS GÁBOR: A Kárpát-medence Agaricus fajainak áttekintése
  • DR. BOHUS GÁBOR: A Clusius Codex gombafajainak revíziója
  • DR. UBRIZSY-SAVOIA, ANDREA: Az ultrastruktúra tanulmányozásának szerepe az ekto- és ektendotróf mikorrizakutatásban
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1974)

 • 1-2. szám
  • REISINGER, O.-KILBERTUS, G.: A növényi szövetek és gombasejtek biológiai lebomlásában résztvevő mikroorganizmusok és mikrobiocönózisok tanulmányozása elektronmikroszkóppal
  • NGUYEN VAN THONG: A Celcure, Ascu, Tetol U, PKF és TCB faanyagvédő-szerek védőértékének vizsgálata a farontó gombákkal szemben
  • GYARMATI BÉLA: A faanyagvédelem és a környezetvédelem
  • PADÁNYI GULYÁS GÁBOR: Az akác farontó gombafajainak vizsgálata
  • DELY-DRASKOVITS Á.-BABOS M.: Legfontosabb ehető gombáink légykártevői
  • A mikológiai irodalom szemléje
  • Irodalom ismertetés
 • 3. szám
  • PHAM VAN ÚT-DR. SZABÓ ISTVÁN: A termesztett bocskoros gomba (Volvariella volvacea SING.) termesztési lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon
  • DR. NOVÁK ERZSÉBET: Cellulóztartalmú anyagokról, valamint állati bőrökről izolált gombák
  • BENDE EDE-SZABÓ ANDRÁS: Egyes gombák radioaktív szennyezettsége
  • BENCZE GYŐZŐ-NAGY JENŐ: A gombák szerepe a magyarság életében
  • Kisebb közlemények
  • A mikológiai irodalom szemléje
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1973)

 • 1. szám
  • DR. CSERI ZOLTÁN: A bazidiumos gombáknál alkalmazott fermentációs ipari kutatási módszerek és a segítségükkel elért fontosabb eredmények megbeszélése c. kandidátusi értekezés két fejezete
  • KALOCSA ENDRE-KALOCSA ENDRÉNÉ: Gombák a bányákban
  • DR. LEHOCZKY J.: Phomopsis viticola Sacc. előfordulása Magyarországon
  • BABOS LORÁNTÉ: Gombacönológiai vizsgálatok és a fajismeret kapcsolata
  • Kisebb közlemények
  • Irodalomismertetés
 • 2. szám
  • A Budapesten, 1973. június 6-7-én megtartott CLUSIUS emlékülésen elhangzott előadás szövege vagy rövid tartalma
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Tributil-ónoxid hatóanyagú készítmény alkalmazása a faanyagvédelemben
  • Kisebb közlemények
  • Irodalomismertetés
 • 3. szám
  • MOESZ GUSZTÁV emlékülés
  • DR. OLÁH GYÖRGY MIKLÓS: Az egyszerű diktioszóma, és fiziológiai jelentősége a gombasejtekben
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: Homoki akácerdőink mikoökölőgiai és mikocönológiai viszonyai
  • DELY OLIVÉRNÉ-BABOS LORÁNTNÉ: A magyarországi kalaposgombák légykártevőinek szisztematikai és ökológiai vizsgálatáról
  • DR. BOHUS GÁBOR: Rendszertani problémák az Agaricus és Hebeloma nemzetségben
  • Irodalom ismertetés
  • Szakosztályunk élete 1973-ban

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1972)

 • 1. szám
  • DR. BOHUS GÁBOR: Amit ma a Boletaceae mikorriza kapcsolatairól tudunk
  • PADÁNYI GULYÁS GÁBOR: A kétalakú csertapló (Xanthochrous nidus-pici) és jelentősége a cserfa károsításában
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: Az élelmiszer- és fermentációsipari hasznos és káros mikrogombák
  • JAKAB ALBERT: A budapesti piacokra hozott gombák és az időjárás kapcsolata az 1970. évben
  • DR. KÜRTHY SÁNDOR: Újabb megállapítások a Cortinarius orellanusról
  • Kisebb közlemények
  • Kisebb közlemények
  • Kisebb közlemények
  • Irodalomismertetés
  • Irodalomismertetés
 • 2. szám
  • DR. PAGONY HUBERT: Előzetes adatok az erdőn tárolt faanyag víztartalma és a gombafertőzés összefüggéseihez
  • DR. KONECSNI ISTVÁN-BABINSZKI LÁSZLÓ: Csongrád megye erdői, gombái és Szeged város gombapiaca
  • ROZNER ISTVÁNNÉ: Grafikus növényhatározó
  • Kisebb közlemények
  • Irodalomismertetés
 • 3. szám
  • 10 éves a Mikológiai Közlemények
  • DR. OLÁH GYÖRGY MIKLÓS: A feketespórájú lemezes gombák rendszerezésének lehetőségei elektronmikroszkópos és kemotaxonómiai adatok alapján
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ: A gombák nitrogéntartalmú metabolitjai
  • BABOS LORÁNTNÉ: A gombaárusítás szabályozása Magyarországon a 19. században
  • Kisebb közlemények
  • Irodalomismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1971)

 • 1. szám
  • DR. UBRIZSY GÁBOR-DR. VÖRÖS JÓZSEF: A gombák törzsfejlődése és rendszere (II. rész)
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: Adatok a csévharaszti természetvédelmi terület és a közeli tölgyerdők kalaposgombáihoz. (Gombaökológiai és cönológiai vizsgálatok, IV. rész)
  • VÉSSEY EDE: A Stropharia rugoso-annulata termesztése
  • PÜSCHEL, JÜRGEN: A termesztett harmatgomba, növekvő jelentőségű ehető gomba (kivonatos fordítás)
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 2. szám
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Magyarország taplógombái (III. rész)
  • DR. ALLODIATORIS IRMA: HOLLÓS LÁSZLÓ élete és működése a tudománytörténész szemével
  • KISSZÉKELYI GYULA: A tömlősgombák életének körfolyamata a csírázástól a spórázásig
  • ZOLTÁN BÉLA: Gombahatározás kémiai reakciókkal
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: Kártevő és hasznos gombák az állattenyésztésben
  • Kisebb közlemények
  • Irodalomismertetés
 • 3. szám
  • DR. UBRIZSY GÁBOR: Újabb mikocönológiai vizsgálatok egyes magyarországi erdőtípusokban
  • VÉSSEY EDE: Adatok az ördögszekér laskagomba termesztéséhez
  • DR. MAKARA GYÖRGY: Ehető, megárthat, vagy mérgező?
  • Kisebb közlemények
  • Irodalomismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1970)

 • 1. szám
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Magyarország taplógombái (I. rész)
  • DR. NESPIAK, ANRŽEJ: A gombacönológia érdekes jellegzetességei
  • SZILI ISTVÁN: Szaporodás, sexualitás, öröklődés a gombáknál, különös tekintettel a termesztett laskagombára és csiperkére
  • A japán siitake gomba termesztése. PASSECKER, F. cikkének részletes ismertetése
  • Hozzászólások Dr. KUBIČKA (ČSSR) előadásához
  • Irodalom ismertetés
 • 2. szám
  • DR. UBRIZSY GÁBOR-VÖRÖS JÓZSEF: A gombák törzsfejlődése és rendszere (I. rész)
  • KISSZÉKELYI GYULA: A bazidiumos gombák életének körfolyamata a csirázástól a spórázásig
  • NAGY LAJOS: Magyarország és az USA közönséges kalaposgombáinak összehasonlítása
  • DR. BOHUS GÁBOR: Megjegyzés Šmarda és Bohus-Babos mikocönológiai tanulmányában levő ellentmondások feltételezett okairól
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 3. szám
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Mikológia és faanyagvédelem
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Magyarország taplógombái (II. rész)
  • DR. PAGONY HUBERT: Mikológia az erdőgazdálkodásban
  • GYARMATI BÉLA: A faanyagok lágy-korhasztó gombái
  • VÉSSEY EDE: A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat tevékenysége a magasépítési faanyagvédelem területén
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1969)

 • 1. szám
  • DR. BÁNHEGYI JÓZSEF: A penészgombák méreganyagai
  • VÉSSEY EDE: Törzsszelekciós kísérletek faanyagon termeszthető ehető gombafajokkal
  • DR. KETTER LÁSZLÓ: A kalaposgombák íz- és zamat anyagainak élettani hatása
  • DR. EISFELDER, IRMGARD: Az erdei gombák állati kártevői
  • DR. POKORNYI FERENC: Megemlékezés Bäumler András mikrológusról
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 2. szám
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: Adatok a gombamennyiség és a talajnedvesség összefüggéséhez
  • DR. PILÁT, ALBERT: A lila galócáról
  • MIKES JÓZSEF: A nagyüzemi szabadtéri laskagomba termesztés gazdaságossága és nehézségei
  • SZILI ISTVÁN: A termesztett csiperke időszerű növényvédelmi problémái
  • MOLNÁR TIBORNÉ: A szárított vargánya szín- és minőségromlása
  • JAKAB ALBERT: Az 1968. évi gombafelhozatal a budapesti piacokra számokban
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 3. szám
  • SZABÓ LÁSZLÓ: Néhány természetes és szintetikus regulátor hatása az Agaricus bisporus és a Coprinus comatus micéliumfejlődésére
  • ŠMARDA, FRANTIŠEK: Geobotanikai térképezési egységek gombacönózisainak áttekintése a dél- és nyugat-morvaországi lomberdők vegetáció-öveiben
  • NAGY LAJOS-BABOS LORÁNTNÉ: Egy ritka nyelespöfeteg-faj előfordulása Magyarországon, a Tulosoma giovanellae BRES
  • DR. LUTEREK, DOROTA: A kalaposgombák termőtestének rovarfaunája
  • DR. BALÁZS SÁNDOR: A hazai gombatermesztők aktuális problémái
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1968)

 • 1. szám
  • SZEMERE LÁSZLÓ: A földalatti gombák története és irodalma
  • PEŠEK, FRANTIŠEK: A 40/19 K természetes rádioizotóp elhelyezkedése a lekpetapló (Trametes versicolor) és a szilvatapló (Phellinus pomaceus) termőtestében
  • DR. NOVÁK ERZSÉBET: Adatok a Lokietek barlang mikrogomba flórájáról
  • BABOS LORÁNTNÉ: Rózsáslemezű pereszke (Tricholoma orirubens)
  • BABOS LORÁNTNÉ: Adatok a Galeropsis desertorum magyarországi elterjedéséhez
  • MARKÓNÉ MONOSTORY BERNADETTE: A gyérlemezű áltölcsérgomba (Leucopaxillus giganteus)
  • DR. LÁSZHLÓ IMRE: Beszámoló a japán siitake gombával elért termelési eredményeimről
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom ismertetés
  • Szakosztályunk tudományos élete
 • 2. szám
  • DR. SOÓ REZSŐ: Magyarország vegetációjának mai képe
  • DR. BOHUS GÁBOR: A Clitocybe corda kérdésről
  • A IV. Országos Mikológiai Vándorgyűlés és Gombakiállítás
 • 3. szám
  • A IV. Országos Mikológiai Vándorgyűlés és Gombakiállítás
  • DR. KÜRTHY SÁNDOR: A magyar barlangok és bányák gombaflóra-kutatása
  • DR. NAGY VILMOS: Az orvosi mikológia jelentőségéről
  • 10 éves a "Mykologisches Mitteilungsblatt"
  • GRŐGER, FRIEDER: A Suillus roseobasis elkülönítése és helyes elnevezése
  • DR. KUBIČKA, JIŘI: Tapasztalatok a nagy adag thioktsav alkalmazásáról a gyilkosgalóca mérgezések ellen
  • JAKAB ALBERT: A császárgalóca október havi előfordulása Budapesten, az 1967. évben
  • SZEMERE LÁSZLÓ: Gombahatározó táblázataim története
  • Irodalom ismertetés

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1967)

 • 1. szám
  • A Mikológiai Szakosztály ünnepélyes emlékülése a CLUSIUS-év végén
  • SZEMERE LÁSZLÓ: A hazai földalatti gombafajok ismertetése
  • GILLICH ISTVÁN: A vegyszeres védekezés problémái a termesztett gombák kártevőinek irtásánál
  • SZÁNTÓ GYULÁNÉ: Gombatartósítás liofilezéssel
  • BABOS LORÁNTNÉ: Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismertetéséhez (II. közlemény)
  • DR. POKORNY FERENC: Gombaárusítás egyes jugoszláviai piacokon
  • Új méregző gombafaj a Szovjetunió flórájában
  • Irodalom ismertetés
 • 2. szám
  • DR. KONECSNI ISTVÁN: A gyömrői homoki feketefenyő erdő gombái (Gombaökológiai és cönológiai vizsgálatok, II.)
  • DR. BEREGSZÁSZI GÁBOR: Gombamérgezések igazságügyi orvostani vonatkozásai
  • DR. BOHUS GÁBOR: A Leucopaxillus nemzetség magyarországi fajai
  • KÖRTVÉLY ATTILA-KÖRTVÉLY ATTILÁNÉ: A légyölő galóca rovarölő hatásának vizsgálata gombaszúnyogon és egy Drosophila fajon
  • DR. GÁLFFY ZOLTÁN: A pikkelyes pereszke terjedése hazánkban
  • NÁDHÁZI JÁNOS: Gombamegfigyelések Mezőberény környékén
  • Új gyógymód a gyilkosgalóca mérgezések ellen
  • Irodalom ismertetés

tovább...