Elfelejtett jelszó
hu en

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1966)

 • 1. szám
  • DR. IGMÁNDY ZOLTÁN: Vizsgálatok a lepketapló Trametes versicolor) különböző törzseinek növekedésére, bontási erélyére és gombaölő szerekkel szembeni érzékenységére vonatkozóan
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: A kalaposgomba-fajok gyakorisága a magyarországi adatgyűjtések alapján
  • BABOS LORÁNDNÉ: A kalaposgombák preparálása
  • SZEMERE LÁSZLÓ: Leucopaxillus rhodoleucus
  • Rövid közlemények
  • Irodalom-ismertetés
  • Szakosztályunk tudományos élete
 • 2. szám
  • DR. KÜRTHY SÁNDOR: Istvánffi Gyula életműve a magyar mikológiában
  • DR. LANTOS MÁTYÁS: Magyarországi gombamérgezési tapasztalatok
  • DR. KETTER LÁSZLÓ: A gombák táplálkozásélettani jelentősége
  • DR. BOHUS GÁBOR-BABOS LORÁNTNÉ: Savanyú talajú lomberdők mikocönológiai vizsgálata Magyarországon
  • SZEMERE LÁSZLÓ: Az álszarvasgomba (Elaphomyces) és élősdijének (Cordyceps) előfordulása Európában és Amerikában
  • BÁNYAI ENDRÉNÉ: A budapesti vásárcsarnoki gombakiállítás
  • Rövid közlemények
  • Irodalom ismertetés
 • 3. szám
  • Az Országos Erdészeti Egyesület Soproni Jubileumi Nagygyűlésének Mikológiai szekciülésén megtartott előadások ismertetése
  • KÖRTVÉLY ATTILA-KÖRTVÉLY ATTILÁNÉ: Táplálékválasztási vizsgálatok a lantos meztelencsigával különböző kalaposgombákon
  • VÉSSEY EDE-TÓTH ERNŐNÉ: Folyékony gombaoltóanyag előállításának új módja
  • A magyarországi gombaexport áruelőkészítésének ismertetése
  • Faanyagvédelmi szakoktatásunk helyzete
  • A Gyromitra (Helvella) esculenta méreganyaga (DR. SONJA FRANKE élelmiszervegyész disszertációjának ismertetése)
  • Irodalom ismertetés
  • Szakosztályunk tudományos élete

tovább...

Mikológiai Közlemények - Clusiana (1965)

 • 1. szám
  • Az olvasóhoz
  • Dr. KALMÁR ZOLTÁN: A gombamérgezések leküzdésének 20 éve hazánkban
  • Dr. URAI PÁL: A gombahatározás új módszere
  • KORONCZY IMRÉNÉ: A csiperketermesztés alapanyagának időszerű kérdései
  • SCHUSTER VIKTOR: Az étkezési gomba jelentősége és kereskedelmi szerepe Európában
  • KOTLABA, FRANTISEK: A III. Európai Mikológiai Kongresszus Skóciában, 1963-ban
  • Dr. NÁNAY ERNŐ†: Vizsgálatok a gombák termőtestképzésének egyes körülményeire, különös tekintettel a Boletus edulis alakkörére
  • Nekrológok
 • 2. szám
  • A mikológiai kutatások 20 éve Magyarországon (makroszkópikus gombák)
  • LENGYEL GYÖRGY: Gombakárosítás a magyarországi feketefenyő állományokban
  • SZEMERE LÁSZLÓ: Adatok az új telepítésű erdők gombaflórájának kialakulásához
  • DR. KALMÁR ZOLTÁN: A kalaposgombák új rendszerezéséről
  • BABOS LORÁNDNÉ: Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegeinek ismertetéséhez
  • Rövid közlemények és irodalom - ismertetés
  • Nekrológ
  • Szakosztályunk tudományos élete
 • 3. szám
  • DR. DÁNOS BÉLA: Újabb eredmények a nagygombák szekundér anyagainak kutatásában
  • DR. GÁLFFY ZOLTÁN: A szárított gomba víztartalma
  • KORONCZYNÉ WONNESCH ILDIKÓ: Új betegség a termesztett csiperkegombán
  • CSERI ZOLTÁN: Gomba-fermentációs kutatásainak ismertetése
  • Kiegészítés a "Mikológiai kutatások 20 éve Magyarországon" c. közleményhez
  • Beszámoló az 1965. évi amszterdami Csiperketermesztési Tudományos Szimpóziumról
  • A Német Demokratikus Köztársaság rendelete a gombatanácsadásról és felvilágosításról
 • Könyvismertetés
  • Folyóiratszemle

   tovább...

   Mikológiai Közlemények - Clusiana (1964)

   • 1. szám
    • Dr. WOLFGANG RAWALD: Über die Ökologie höherer Pilze und die Beziehungen des Mycelwachstums zu Streu und Holz
    • Dr. RAWALD, WOLFGANG: A magasabbrendű gombák ökológiájáról és a micélium növekedésének az alomhoz és a fához való viszonyából
    • Dr. IGMÁNDY ZOLTÁN: A szenes tölgytapló /Xanthochrous cuticularis [Bull.] Pat./ előfordulása és károsítása hazánkban
    • KISS LÁSZLÓ: A mikorriza-kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása
    • Szakosztályunk tudományos élete
   • 2. szám
    • KARPINSKI, JAN JERZY: Kísérletek a vargánya laboratóriumi termesztésével
    • Dr. PAGONY HUBERT: Az erdei fenyő tűhullását okozó gomba elleni védekezés
    • SZEMERE LÁSZLÓ: A gombatermőtestek geotropizmusa és regenerálódó képessége
    • Dr. URAI PÁL: Gombán élő gombák
    • Dr. KALMÁR ZOLTÁN: A kalaposgombák növényföldrajzának jelentősége
    • Szakosztályunk tudományos élete

   tovább...

   Mikológiai Közlemények - Clusiana (1963)

   • 1. szám
    • Beköszöntő (Dr. Madas András)
    • Az OEE-ben megalakuló Mikrológiai Szakosztály jelentősége és feladatai (Mikrológiai Szakosztály Vezetősége)
    • Sopron és környékének gombaflórája (Dr. Csapody István)
    • A szárított gomba rovarkártevői (Dr. Gálffy Zoltán)
    • Eltérő gombapéldányok rendszertani elbírálása (Dr. Kalmár Zoltán)
    • A lilaspórás Calvatia-fajok rendszertani problémája (Dr. Hanns Kreisel)
    • A bükkfatapló felhasználása a gyógyászatban és a tűzgyújtásra (Mila Hermann)
    • Gombaspórák az óceánok légterében (Dr. Bohus Gábor)
    • Szakosztályi hírek (Schuster Viktor)
    • Kis közlemények (Szemere László)
    • Könyvismertetés (Dr. Kárpáti Zoltán)
   • 2. szám
    • A gombacönológlai kutatás módszertana (Dr. Bohus Gábor és Babos Lórántné)
    • Methodik der mykozönologischen Forschungen (G. Bohus und M. Babos)
    • Methodology of coenological research of fungi (G. Bohus und M. Babos)
    • Szakosztályi hirek
    • Titkári beszámoló (Schuster Viktor)

   tovább...