Elfelejtett jelszó
hu en

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

 

Alapszolgáltatások

A Magyar Mikológiai Társaság (röviden: Társaság) könyvtára alábbi szolgáltatásait valamennyi érdeklődő ingyenesen veheti igénybe:

 1. a könyvtár állományának helyben történő használata,
 2. az állományát feltáró katalógusok és egyéb adatbázisok használata.

A könyvtár nyitva tartásáról az olvasó a Társaság honlapján tájékozódhat. A könyvtár kéthetenként, az előadó ülés előtt 1 órával látogatható.

 

Kölcsönzés

A könyvtárból csak a Társaság érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjai kölcsönözhetnek.

 

Kölcsönözhető dokumentumok

Minden dokumentum (könyv, folyóirat szám, CD, egyéb) kölcsönözhető.

 

A kölcsönzés szabályai

 1. Kölcsönözni csak személyesen, az átvételt igazoló aláírás ellenében lehet.
 2. A kölcsönzéshez telefonszám és/vagy e-mail cím megadása szükséges.
 3. A kölcsönözhető könyvek maximális száma 5 kötet lehet.
 4. A kölcsönözhető folyóirat számok maximális száma 20 füzet lehet.
 5. A kölcsönzési idő két hét, ill. a következő előadás időpontja.
 6. A kölcsönzés a kölcsönzési idő lejárata előtt egy alkalommal személyesen vagy e-mailen keresztül meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés.
 7. A könyvtár nyitva tartásának nyári szünetelése alatt csak indokolt esetben lehet dokumentum a kölcsönzőnél.
 8. A kölcsönzésből kizárhatók a Táraság azon tagjai, akik a kölcsönzési határidőre vonatkozó szabályokat megszegik.

 

 Kártérítés

 1. Az olvasó köteles a könyvtári dokumentumokra és azok állagára vigyázni, az esetleg okozott kárt megtéríteni.
 2. Az elveszett dokumentumokat a kölcsönző köteles pótolni a dokumentum másik példányával.
 3. Ha ez egy hónapon belül nem lehetséges, akkor a pótlás költségeit – antikvár forgalmi érték + beszerzéssel járó költségek – kell a Társaság számlájára való átutalással megfizetni.
 4. Ha a kölcsönző a könyvtárral szembeni tartozásait írásbeli felszólítás ellenére sem fedezi, a Társaság a tagságát törli, és a követelést jogi úton érvényesíti.

 

Könyvtáros

Büki József: e-mail: jozsef.buki@t-online.hu

 

Könyvtár címe:

Budapest XIII. kerület, Lehel út 43-47. 402-es szoba

 

 

Budapest, 2017. 06. 21.

 

 

 

Albert László

elnök