Elfelejtett jelszó
hu en

Közgyűlés 2018

MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG

Hungarian Mycological Society

 

 

MEGHÍVÓ

 

A MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG

(székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.)

 

Éves Közgyűlésére 2018.

 

A közgyűlés ideje: 2018. február 21. (szerda), 18 óra

A közgyűlés helye: Budapest XIII. kerület, Lehel út 43-47., 416. terem

 

Határozatképtelenség esetén az ismételt Közgyűlés időpontja:

2018. március 7. 18 óra

azonos helyszínen és napirenddel

(a szavazati joggal bíró jelenlévők számától függetlenül határozatképes).

 

NAPIREND

 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók megválasztása

2. Az Elnök szakmai beszámolója a Vezetőség 2017. év munkájáról

3. A Felügyelőbizottság beszámolója

4. A 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

5. A Magyar Mikológiai Társaság 2018. évi programjának tervezete, a költségvetési terv elfogadása

6. 2019. évi tagdíj összegének meghatározása

7. Egyebek

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Közgyűlés napirendjéhez az Alapszabályban lefektetett módon lehet hozzászólni. Az Egyesület természetes személy rendes tagjai az Alapszabályban lefektetett jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.

 

 

 

 

Levelezési cím: Magyar Mikológiai Társaság 1300 Budapest, Pf. 89, tel: 30-3725066; e-mail: hungmikologia@gmail.com

 

 

MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG 

 

Hungarian Mycological Society 

 

 

 

 

TiszteltTagtársunk, KedvesBarátunk! 

 

 

Egyesületünk vezetősége sikerekben gazdag,új évet kíván! Kérjük, hogy aktív részvételével ebben az évben is segítse elő az MMT célkitűzéseinek megvalósulását. 

AzMMT irodája, az előadások és a könyvtár továbbra is a már megszokott címen található(1135 Budapest, Lehel u. 43-47.)A sorozatos postai kézbesítési problémák miatt azonban Egyesületünk postafiókot nyitott, kérjük a jövőben a következő címre küldjék postai küldeményeiket: 1300 Budapest, Pf. 89. 

A Mikológiai Könyvtár a hagyományokhoz híven az előadások előtt 1 órával látogatható. Több új fejlesztés is történt 2017-ben, új kiadványok is kerültek a könyvtár állományába. Elkészült a könyvtár on-line elérhető katalógusa és a könyvtárhasználati szabályzat is (http://gombanet.hu/konyvtar). Köszönjük Büki József könyvtárosunknak az egész évi aktív munkáját! 

Az MMT 2018. évi Közgyűlésére a meghívót és a tavaszi előadások és kirándulások programját mellékelten küldjük. Szeretettel várjuk minden kedves tagunkat a rendezvényekre! 

Kérjük, hogy éves tagdíját – mely magánszemélyeknek 3000 Ft, szervezeteknek 10000 Ft 2018-ban is - az Alapszabályban rögzített időpontig, vagyis február 28-ig szíveskedjékrendezni (bankszámlaszámunk: OTP 11711034-20457222). Az esetleges túlfizetéseket köszönettel vesszük! 

Elektronikus tagkártyáink érvényesítő szelvénye 2018. március végén lejár, ezért azok részére, akik tagdíjukat határidőre befizették és nincs hátralékuk, a közgyűlésen átadjuk, illetve március folyamán megküldjük az új (2019.03.31-ig érvényes) matricát, amit a kártyára kell felragasztani. 

Bükki József honlapján (https://buki-konyv.hu/hu/) régi és új természettudományos könyvek vásárolhatók meg. Felajánlása alapján a könyvek árából minden aktív fizető tagtársunk 10% kedvezményt kap! Köszönjük! 

A kiadványok postázása a postai díjak nagymértékű emelkedése miatt rendkívüli terheket ró a Társaságra, kérjük, akinek módjában áll személyesen vegye át a kiadványokat a rendezvényeken, ezzel kapcsolatban részleteket találhat majd a honlapunkon és a hírlevelekben. 

Egyesületünk kiadványa, a Magyar Gombász ára személyes átvétel esetén továbbra is 400 Ft/szám. Az újság 2018. évi előfizetési díja továbbra is 1400 Ft/év (azaz 700 Ft/szám). Kérjük az előfizetési díjat a Társaság fenti számlaszámára szíveskedjék utalni. Az újság az MMT rendezvényein személyesen is átvehető. 

Akkreditált gomba-szakellenőri tanfolyamunkat idén Budapesten, Veszprémben és Egerben hirdetjük meg. Kérjük tagjainkat, hogy lehetőségeikhez mérten környezetükben népszerűsítsék tanfolyamainkat. A felhívások honlapunkon (www.gombanet.hu) és Facebook oldalunkon is megtalálhatók. 

Az MMT éves rendes kirándulására 2018. október 5–7. között kerül sor, a helyszín idén a Zselic lesz. A részletes meghívót a honlapunkon, hírlevélben és a Facebook oldalunkon tesszük majd közzé. Jelentkezni Boros Lajosnál lehet a boroslajos476@gmail.come-mail címen. 

 

Köszönjük, hogy jövedelemadójuk1%-a révén 2017-ben is segítették Egyesületünk munkáját. Kérjük, hogy ebben az évben is szíveskedjék adója 1 %-ával az Magyar Mikológiai Társaság tevékenységét támogatni. Ezt az alábbi adószámon teheti meg: 

18040630-1-42 

 

Amennyibenadataikban, de főleg lakcímükben és e-mail címükben történt változásokat feltétlenül jelezzék, különben a küldemények nem érkeznek meg. 

Mivel 2017. évtől költségkímélés és környezetvédelmi szempontok miatt elsősorban az elektronikus levelezést használunk, kérjük, hogy aki még nem adta meg e-mail elérhetőségét küldje el a hungmikologia@gmail.com e-mail címre. Ha Önnek nem megfelelő a levelek elektronikus továbbítása, jelezze, hogy a jövőben is papír alapú leveleken várja az egyesületi híreket. 

 

Budapest, 2018. február 5. 

Üdvözlettel: 

.A Magyar Mikológiai Társaság Vezetősége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Magyar Mikológiai Társaság 

Levelezésicím: 1300 Budapest, Pf. 89. 

Tel: 30-372-5066, e-mail: hungmikologia@gmail.com