Elfelejtett jelszó
hu en

Nyárfa-pókhálósgomba (Cortinarius paracephalixus)

 

Nyárfa-pókhálósgomba
 
Cortinarius paracephalixus Bohus 1976 (Agaricales, Cortinariaceae)
(= Cortinarius rioussetiae Chevassut et R. Henry 1986)
 

Nyárfa pókhálósgomba        Fotó: Dima Bálint  

Rövid jellemzés: Egységesen okkerbarnás színű pókhálósgomba faj. Húsa megvágva többé-kevésbé vörösödik, majd több óra elteltével ugyanott megfeketedik. Szaga jellegzetesen kukoricabajuszra emlékeztető. Mésztartalmú homoktalajokon, nyárfák alatt fordul elő.
Életmód: Nyárfákkal (Populus spp.) mikorrhizás.
Élőhely: Szeptembertől novemberig, mésztartalmú homoktalajokon, ligeterdőkben, vegyes lomberdőkben, fehér nyár (Populus alba) vagy szürke nyár (P. canescens) közelében fordul elő.
Földrajzi elterjedés: Nyugat- és Közép-Európából ismert (BOHUS 1976: Magyarország, CHEVASSUT és HENRY 1986: Franciaország, REIJNDERS 1989: Hollandia, KRISAI-GREILHUBER 1992: Ausztria, BREITENBACH és KRÄNZLIN 2000: Svájc, CONSIGLIO és mtsai 2006: Olaszország), ritka, európai endemizmusnak tekinthető faj. Magyarországról, homoki nyárasokból írta le Bohus Gábor.
Vörös lista kategória: 2.
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft.
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Eddigi ismereteink szerint hazánkban fordul elő a faj legnagyobb populációja, ezért vált védetté.

Nyárfa-pókhálósgomba térkép 

Irodalmi adatok 2006-ig: BOHUS (1976): Szentendrei-sziget: Horány, típusanyag (CT58, in silva arenosa). BABOS (1989, 1999): Horány (lásd: BOHUS 1976, in silva arenosa); Kiskunság: Fülöpháza (CS79, Junipero-Populetum), Bugac (CS96, Junipero-Populetum), Algyő (DS33). RIMÓCZI (1994): Kiskunság: Fülöpháza (lásd: BABOS 1989, 1999, Junipero-Populetum), Bugac (lásd: BABOS 1989, 1999, in populeto); Budakalász (CT57, in populeto); Jászság: Jászberény (DT16, in populeto). IVÁNCSIK (1994): Jászság: Újszász (Szőrös-erdő, DT23, sub Populus canescens). ALBERT (2003b): Budapest: Soroksári Botanikus Kert (CT65, sub Populus alba, P. canescens). NAGY L. (2004): Kiskunság: Fülöpszállás (CS68, sub Populus alba), Kecskemét (Csalánosi-erdő, CS99, Populetum canescentis cult., sub Elaeagnus, Nyomási-erdő, DS09, Populetum canescentis), Tőserdő (DS28, silva mixta). ALBERT és DIMA (2005b): Nyírség: Bátorliget (Fényi-erdő, ET99, sub Populus spp.).
Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok 2006-ig: BP: Kiskunság: Hetényegyháza (Belső-Nyír, CS99); Pesti-síkság: Csévharaszt (CT83, in populeto); Nyírség: Bátorliget (ET99, Fraxino pannonicae-Ulmetum). ALBERT: Győr (YN08); Kecskemét (CS99); Pesti-síkság: Alsónémedi (CT64); Nyírség: Bátorliget (ET99). BENEDEK és NAGY L.: Kiskunság: Orgovány (CS87, Junipero-Populetum albae), NAGY L.: Kiskunság: Fülöpháza (CS89, Junipero-Populetum albae), Kerekegyháza (CS89, Populetum canescentis), Kecskemét (Nyír, CS99, Quercetum roboris, sub Populus nigra), Kunbaracs (CT70, Junipero-Populetum albae), Tőserdő (DS28, Alno-Populetum nigrae), Nagykőrös (DT00, Populetum albae).
 
Összesen 29 adat, 20 UTM négyzetre vonatkozóan.
 
Forrás: Siller, I., Dima, B., Albert, L., Vasas, G., Fodor, L., Pál-Fám, F., Bratek, Z., Zagyva, I.: Védett nagygombafajok Magyarországon,Mikológiai Közlemények, Clusiana 45(1–3): 3–158. (2006)
 
 
A Védett Gombák Országos Adatgyűjtő Hálózatban 2010 május – 2011. augusztus között rögzített adatok:
 
Adatgyűjtők:
 
Lukács Zoltán (2010)
Saar Günter (2009)

Összesen 2 új adat (2 új UTM négyzet), tehát 7 %-kal nőtt az adatok száma erre a fajra vonatkozóan.