Elfelejtett jelszó
hu en

Magyar Mikológiai Konferencia

A MAGYAR MIKOLÓGIAI KONFERENCIÁRÓL

A hazai mikológiai konferenciák megrendezésének ötlete az ELTE Növényszervezettani Tanszékének oktatóitól, Jakucs Erzsébettől és Szedlay Gyöngyitől származik. Kezdeményezésükre és Ferenczy Lajos akadémikus aktív támogatásával rendezték meg az I. Magyar Mikológiai Konferenciát (MMK) 1999-ben Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A megnyitót Glatz Ferenc, az Akadémia akkori elnöke tartotta. A rangos, háromnapos rendezvénynek több mint 100 hazai résztvevője volt, akik a hazai felsőoktatásban, a kutatóintézetekben, az ipari, mezőgazdasági és egészségügyi intézményekben zajló mikológiai tárgyú kutatások teljes spektrumát képviselték. Ezen a konferencián döntés született arról, hogy a MMK-t a jövőben három-négy évente megrendezik, változó helyszíneken. A rendezvények célját és működésének rendjét a következőkben határozták meg:
  1. A Konferencia célja a mikológiai tudomány önállóságának demonstrálása és hazai fejlesztése
  2. A Konferencia nyelve a magyar
  3. A Konferencia fórumot biztosít a legújabb kutatási eredmények bemutatásához és lehetőséget ad az egymástól távolabb eső szakterületek kutatóinak információcseréjére, a kutatóhelyek és az ipari-mezőgazdasági szféra közötti kapcsolatrendszer elmélyítésére
  4. A különböző mikológiai szakterületek integrálása céljából az előadások közös helyszínen kerülnek megrendezésre.
  5. A Konferencia lehetővé teszi a szakterület iránt érdeklődő hallgatók és fiatal kutatók számára a szakmai bemutatkozást és a hazai mikológiai kutatásokkal és kutatókkal való megismerkedést.
  Az eddig megrendezett Konferenciák időpontjai és helyszínei a következők voltak: I. MMK, Budapest, MTA Székház 1999. II. MMK, Szeged, József Attila Tudományegyetem 2002. III. MMK, Mátraháza, MTA Üdülő 2005. IV. MMK, Debrecen, Debreceni Egyetem 2008. V. MMK, Budapest 2012. Eötvös Loránd Tudományegyetem   A következő, VI. MMK megrendezését 2016-ra a Szegedi Tudományegyetem vállalta. Az I.-IV.  MMK absztraktjait az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, az V.-ét a Mikológiai Közlemények – Clusiana külön kötetei tartalmazzák. Az V. Konferencia teljes anyaga letölthető honlapunk baloldali menüjének "Mikológiai Közlemények - Clusiana" c. menüpontjából.