Elfelejtett jelszó
hu en

Útmutató a szerzőknek

 

Útmutató a Mikológiai Közlemények - Clusiana szerzőinek

 

A kéziratok leadási rendje: A kéziratokat a szerző címének, munkahelyének, telefon­számának és e-mail címének megadásával, elektronikus úton kell elküldeni a szer­kesztőség címére hungmikologia@gmail.com. Az anyagok nyomtatott formában való benyújtása nem szükséges.

A kéziratok leadási határideje : minden év  február 28.  és  augusztus 31.

 

Formai követelmények: Az elektronikus szövegeket és táblázatokat WORD vagy RTF dokumentumként, A4-es méretben, 11-es betűnagysággal (Times New Roman), for­mázás nélkül kérjük benyújtani. Digitális ábrákat nyomdai minőségű felbontásban (min. 300 dpi a 13 cm × 20 cm tükörméretet figyelembe véve) JPEG vagy TIFF for­mában kérjük mellékelni. Színes fotókat csak a „Színes oldalak” rovatunkban tudunk közölni. A kéziratoknak magyar és angol nyelvű összefoglalót és kulcsszavakat is tar­talmazni­uk kell.

 

A lektorálás rendje: A beérkezett kéziratok tudományos színvonalát szakértő lektorok minősítik, majd a Szerkesztő Bizottság dönt azok elfogadásról. A döntésről, amelynek kategóriái elutasítva, átdolgozás vagy javítás után elfogadva változtatás nélkül elfogad­va  lehetnek, a Szerző a benyújtási határidőt követő 45 napon belül, a lektori vélemény csatolásával értesítést kap. Az átdolgozott, illetve javított kéziratot a Szerzőnek ezt követően 30 napon belül kell benyújtania ismételt bírálatra, amelynek eredményéről újabb 15 napon belül értesítést kap.